Email: blaga9lucian@gmail.com | Secretariat: 0730122589 | Director: 0752155248

DATE PROIECT THE CHANGE AGENT

Activităţile proiectului ,,THE CHANGE AGENT”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-0016 din cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 având un buget de 24.400 euro,  s-au desfăşurat respectând Strategia de îmbunătăţire a procesului educaţional în şcolile din judeţul Alba, în cadrul căreia unitatea noastră şcolară este parteneră, înregistrând un grup ţintă de 20 elevi şi 45 părinţi.

Modalitatea prin care profesorul poate să devină un agent real al schimbării este  cea în care limitele personale tind să fie depăşite iar implicarea este totală şi personală. În acest sens, un număr de  36 cadre didactice din şcoală au participat la sesiuni de informare, care au avut următoarele activităţi specifice:

  • Învăţarea bazată pe proiect;
  • Învăţarea prin rezolvarea de probleme.
  • Abordarea deschisă a relaţiei FAMILIE-ŞCOALĂ;
  • munca în echipă; asumarea unor roluri diferite în cadrul acesteia;
  • Construirea de “echipe de schimbare”;
  • Dezvoltarea competenţelor necesare implementării practicilor inovatoare în şcoli;
  • Transformarea profesorilor în facilitatori ai învăţării într-un sistem de educaţie centrat pe elev;
  • Dobândirea abilităţilor şi deprinderilor necesare utilizării instrumentelor şi metodelor neconvenţionale în proiecte interdisciplinare;
  • Încurajarea autodepăşirii;

Accentuarea importanţei PROCESULUI educaţional în detrimentul FINALITĂŢII

DATE PROIECT THE CHANGE AGENT

RAZBOIENI

IUIOARA