Email: blaga9lucian@gmail.com | Secretariat: 0730122589 | Director: 0752155248

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș execută lucrări de reparații săli de clasă la G.P.N. NR. 2 Ocna Mureș

Se vor executa lucrări conform devizului din caietul de sarcini. Agenții economici interesați pot solicita caietul de sarcini la adresa de e-mail blaga9lucian@gmail.com . Informații suplimentare la adresa de e-mail sau la telefon 0730122589. Persoana de contact Guțu Florin.

Caiet de sarcini, contract și deviz