Email: blaga9lucian@gmail.com | Secretariat: 0730122589 | Director: 0752155248

ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a programului național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educației naționale nr. l/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. V alin.(1) și art. VI alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 4 din OUG nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și publicarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu modificările ulterioare,

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI

emite prezentul ordin:

OMEd 3300_norme metodologice OUG 6_2021_final_pt Monitor