Despre noi

Oraşul Ocna Mureş este situat la nord-estul judeţului Alba, la 58 km distanţă de Alba Iulia, pe cursul mijlociu al râului Mureş, în zona colinară a subcarpaţilor. Formele de relief se caracterizează prin varietate, cuprinzând porţiuni de şes, deal, podiş şi văi. O cunună colinară ocoleşte oraşul. Şcoala este situată în oraş, la poalele Dealului Banţa. Aceste condiţii şi aşezarea şcolii creează un cadru natural deosebit pentru elevi, pentru desfăşurarea unor activităţi diverse în are liber : turism, sport, activităţi de cunoaştere.

Şcoala «Lucian Blaga» are clădirile situate în centrul oraşului, grupate apropiat. Situarea şcolii sub Dealul Banţa este benefică pentru că Pădurea Banţa reprezintă o adevărată rezervaţie dendrologică, floristică şi faunistică, reliefându-se ca un spaţiu ideal de studiu şi agrement.

Şcoala «Lucian Blaga» şi-a început activitatea în secolul al IX-lea, în anul 1876. În vara anului 1976, şcoala şi-a sărbătorit 100 de ani de existenţă. În anul 1876, după cum atestă documentele existente, era şcoală primară reformată. În anul 1877 este transformată în şcoală comunală. Catalogul anului şcolar 1876-1877 relevă numărul de 70 elevi români şi maghiari ce studiază cu un singur învăţător. Şcoala se numea «Şcoala Populară Elementară de Stat». În 1918-1919, denumirea se schimbă în «Şcoală Primară de Stat», cu 135 elevi îndrumaţi de 6 cadre didactice.

Pe lângă aceasta ia fiinţă în anul şcolar 1921-1922 şi o secţie cu limba de predare maghiară care va funcţiona până în 1941-1942. Paralel cu această secţie a existat, începând cu 1919-1920, o şcoală confesională reformată, tot cu limba de predare maghiară, care funcţionează până în anul şcolar 1944-1945, când devine Gimnaziul unic maghiar şi se menţine până la reforma învăţământului din 1948. Acum se transformă în Şcoală Elementară maghiară având local separat, pentru ca în anul 1960 să se unifice cu şcoala românească devenind o secţie cu limba de predare maghiară pe lângă Şcoala elementară nr.1, generală de 10 ani.

În urma reformei din 1948, elevii gimnaziului unic, clasele I-II, trec la şcoala elementară în clasele VI-VII, iar elevii claselor III-IV gimnaziale se înscriu în anul I al Şcolii medii tehnice de administraţie economică ce ia fiinţă şi care, după un an, îşi schimbă denumirea în Şcoala medie tehnică de comerţ. Ea durează până în anul 1953, când se transformă în Şcoala medie tehnică de chimie care avea la acea dată 4 clase cu 167 de elevi şi care va funcţiona doar 2 ani, transformându-se în Şcoala profesională de chimie.

Anul 1994 reprezintă o cotitură în viaţa şcolii. În data de 5 noiembrie şcoala a primit oficial, într-un cadru festiv, numele de «LUCIAN BLAGA». Cu această ocazie, profesorul Vasile Trif schiţează portretul poetului şi alcătuieşte bustul acestuia.

Lucian Blaga a fost primul scriitor român care «cântă» stări sufleteşti şi impresii izvorâte din plimbările sale prin spaţiul geografic al ţinuturilor ocnamureşene. În urma excursiilor pe care Blaga le-a făcut, în toamna anilor 1950 şi 1951, prin viile de la Ocna Mureş şi pe dealurile satului Ciunga, a plăsmuit poezia «ANDANTE», din care reproducem un fragment semnificativ:

«Pe deal, într-o podgorie stropită vână,

                                Te-aş duce uneori să ne lovim de soare

                                  Să ne întâmpine o piersică pe-o creangă

                                  Ca un păcat de aur, toamna pe dogoare.»

În anul 1994, Bazil Gruia, poet şi publicist, care a participat la primirea numelui de «Lucian Blaga», de către şcoală, a scris în cartea de onoare:

«Într-o şcoală mă simt ca în biserică, o biserică a cărţilor, unde se celebrează liturghia cuvintelor».

         «Aduc omagiul meu conducerii acestui oraş, precum şi Şcolii Generale, care a primit azi numele de «LUCIAN BLAGA», marele poet şi marele meu prieten… Felicit Şcoala «Lucian Blaga» pentru stăruinţa de a cultiva şi răspândi limba şi literatura română.»  

         În urma demersurilor organizatorice ce vizează restructurarea şi eficientizarea administrativă şi instructiv-educativă a reţelei şcolare, componentă a reformei generale a învăţământului românesc, ce tinde să devină un sistem de învăţământ modern, european, începând cu anul şcolar 2006-2007 trei şcoli devin structuri ale Şcolii cu cls. I-VIII « Lucian Blaga » Ocna Mureş, şi anume: Şcoala cu cls. I-VIII Războieni, Şcoala cu cls. I-VIII Uioara de Sus şi Şcoala cu cls. I-VIII Cisteiu de Mureş.